Sàn gỗ cao cấp janmi, gỗ ngoài trời,sàn gỗ tự nhiên
Sàn gỗ công nghiệp(Sàn gỗ JANMI) là sản phẩm sàn gỗ công nghiệp được sản xuất tại Mentakab, Pahang, Malaysia với công suất nhà máy 3,5 triệu m3 mỗi năm. Đây là nhà máy sản xuất gỗ lớn nhất Malaysia và cũng là nhà máy duy nhất có thể tự đáp ứng được nhu cầu đầu vào từ khâu trồng rừng, sàn xuất nguyên liệu thô, sàn 3 xuất HDF đến sản phẩm cuối cùng là sàn gỗ công nghiệp.
 
Ngoài thành phần nguyên liệu chính tự sản xuất, các nguyên liệu khác tạo nên sàn gỗ JANMI như: lớp giấy tạo vân, lớp phủ bề mặt, lớp lót dưới… đều được nhập khầu trực tiếp từ Đức. Các sản phẩm của Janmi đang được sản xuất trên dây chuyền của hãng Dienffenbacher để hoàn thiện bề mặt và sử dụng máy cắt chính xác của hãng Torwegge để pha cắt. Đây là những thương hiệu số 1 tại Đức để sản xuất được sản phẩm sàn gỗ chất lượng tốt nhất thế giới. (xem chi tiết)

Sàn gỗ Janmi dày 8mm


Sàn gỗ Janmi AC21
Sàn gỗ Janmi AC21
Giá Bán: 340,000 VNĐ/M2
Sàn gỗ Janmi AC21Sàn gỗ Janmi AS11
Sàn gỗ Janmi AS11
Giá Bán: 340,000 VNĐ/M2
Sàn gỗ Janmi AS11Sàn gỗ Janmi CE21
Sàn gỗ Janmi CE21
Giá Bán: 340,000 VNĐ/M2
Sàn gỗ Janmi CE21Sàn gỗ Janmi ME32
Sàn gỗ Janmi ME32
Giá Bán: 340,000 VNĐ/M2
Sàn gỗ Janmi ME32Sàn gỗ Janmi MR31
Sàn gỗ Janmi MR31
Giá Bán: 0 VNĐ/M2
Sàn gỗ Janmi MR31Sàn gỗ Janmi O22
Sàn gỗ Janmi O22
Giá Bán: 0 VNĐ/M2
Sàn gỗ Janmi O22Sàn gỗ Janmi O24
Sàn gỗ Janmi O24
Giá Bán: 340,000 VNĐ/M2
Sàn gỗ Janmi O24Sàn gỗ Janmi O39
Sàn gỗ Janmi O39
Giá Bán: 340,000 VNĐ/M2
Sàn gỗ Janmi O39Sàn gỗ Janmi P12
Sàn gỗ Janmi P12
Giá Bán: 0 VNĐ/M2
Sàn gỗ Janmi P12Sàn gỗ Janmi T11
Sàn gỗ Janmi T11
Giá Bán: 340,000 VNĐ/M2
Sàn gỗ Janmi T11Sàn gỗ Janmi T13
Sàn gỗ Janmi T13
Giá Bán: 340,000 VNĐ/M2
Sàn gỗ Janmi T13Sàn gỗ Janmi WE21
Sàn gỗ Janmi WE21
Giá Bán: 340,000 VNĐ/M2
Sàn gỗ Janmi WE21san go chiu nuoc, san go cong nghiep, san go cao cap
Sàn gỗ Janmi PA11
Giá Bán: 340,000 VNĐ/M2
san go chiu nuoc, san go cong nghiep, san go cao capsan go cao cap
Sàn gỗ Janmi EB11
Giá Bán: 0 VNĐ/M2
san go cao capSàn gỗ janmi B21 - Sàn gỗ siêu chịu nước - Sàn gỗ chuyên dụng
Sàn gỗ Janmi B21
Giá Bán: 0 VNĐ/M2
Sàn gỗ janmi B21 - Sàn gỗ siêu chịu nước - Sàn gỗ chuyên dụngSàn gỗ janmi PE11 - Sàn gỗ siêu chịu nước - Sàn gỗ chuyên dụng
Sàn gỗ Janmi PE11
Giá Bán: 360,000 VNĐ/M2
Sàn gỗ janmi PE11 - Sàn gỗ siêu chịu nước - Sàn gỗ chuyên dụngSàn gỗ Janmi T21
Sàn gỗ Janmi T21
Giá Bán: 0 VNĐ/M2
Sàn gỗ Janmi T21Sàn gỗ Janmi O19
Sàn gỗ Janmi O19
Giá Bán: 340,000 VNĐ/M2
Sàn gỗ Janmi O19Sàn gỗ Janmi O26
Sàn gỗ Janmi O26
Giá Bán: 360,000 VNĐ/M2
Sàn gỗ Janmi O26Sàn gỗ Janmi O116
Sàn gỗ Janmi O116
Giá Bán: 340,000 VNĐ/M2
Sàn gỗ Janmi O116Sàn gỗ Janmi O117
Sàn gỗ Janmi O117
Giá Bán: 340,000 VNĐ/M2
Sàn gỗ Janmi O117Sàn gỗ Janmi WE22
Sàn gỗ Janmi WE22
Giá Bán: 360,000 VNĐ/M2
Sàn gỗ Janmi WE22Sàn gỗ Janmi O25
Sàn gỗ Janmi O25
Giá Bán: 340,000 VNĐ/M2
Sàn gỗ Janmi O25


Sàn gỗ Janmi dày 12mm

Sàn gỗ Janmi AC12
Sàn gỗ Janmi AC12
Giá Bán: 510,000 VNĐ/M2 Sàn gỗ Janmi AC12


Sàn gỗ Janmi CA11
Sàn gỗ Janmi CA11
Giá Bán: 510,000 VNĐ/M2 Sàn gỗ Janmi CA11


Sàn gỗ Janmi O11
Sàn gỗ Janmi O11
Giá Bán: 510,000 VNĐ/M2 Sàn gỗ Janmi O11


san go chiu nuoc, san go cong nghiep, san go cao cap
Sàn gỗ Janmi T12
Giá Bán: 490,000 VNĐ/M2 san go chiu nuoc, san go cong nghiep, san go cao cap


Sàn gỗ janmi W12 - Sàn gỗ siêu chịu nước - Sàn gỗ chuyên dụng
Sàn gỗ Janmi W12
Giá Bán: 490,000 VNĐ/M2 Sàn gỗ janmi W12 - Sàn gỗ siêu chịu nước - Sàn gỗ chuyên dụng


Sàn gỗ Maylaysia Janmi O15
Sàn gỗ Janmi O15
Giá Bán: 0 VNĐ/M2 Sàn gỗ Maylaysia Janmi O15


Sàn gỗ Janmi W26
Sàn gỗ Janmi W26
Giá Bán: 490,000 VNĐ/M2 Sàn gỗ Janmi W26


Sàn gỗ Janmi AS21
Sàn gỗ Janmi AS21
Giá Bán: 490,000 VNĐ/M2 Sàn gỗ Janmi AS21


Sàn gỗ janmi O19
Sàn gỗ Janmi O19
Giá Bán: 490,000 VNĐ/M2 Sàn gỗ janmi O19


Sàn gỗ Janmi O119
Sàn gỗ Janmi O119
Giá Bán: 510,000 VNĐ/M2 Sàn gỗ Janmi O119


Sàn gỗ Janmi P13
Sàn gỗ Janmi P13
Giá Bán: 510,000 VNĐ/M2 Sàn gỗ Janmi P13


Sàn gỗ Janmi O116 12mm
Sàn gỗ Janmi O116
Giá Bán: 490,000 VNĐ/M2 Sàn gỗ Janmi O116 12mm


sàn gỗ janmi O116
Sàn gỗ Janmi O116
Giá Bán: 510,000 VNĐ/M2 sàn gỗ janmi O116


sàn gỗ cao cấp, sàn gỗ ngoài trời, sàn gỗ janmi
sàn gỗ cao cấp, sàn gỗ ngoài trời, sàn gỗ janmi
sàn gỗ cao cấp, sàn gỗ ngoài trời, sàn gỗ janmi
200-120 210-260 200-310 SY0-401 810-403 300-320 400-101 70-533 N10-006 MB2-707 210-060 400-201 350-018 ADM-201 210-260 200-310 SY0-401 810-403 300-320 200-120 CISSP 400-101 810-403 300-320 210-060 200-120 210-260 200-310 SY0-401 810-403 300-320 400-101 70-533 N10-006 MB2-707 210-060 400-201 350-018 ADM-201 CISSP 1Z0-060 400-051 300-075 MB2-704 100-101 300-115 70-410 101-400 ITILFND 300-075 AX0-100 400-051 2V0-621 70-486 MB5-705 102-400 101 1Z0-067 220-802 70-463 C_TAW12_731 70-494 210-260 300-208 MB2-707 400-201 SY0-401 70-462 EX200 100-101 1Z0-803 9L0-012 70-480 200-310 EX300 ICBB 1Z0-808 200-120 210-260 200-310 SY0-401 810-403 300-320 400-101 70-533 N10-006 300-135 200-120 CISSP 400-101 810-403 300-320 210-060 300-070 210-260 300-075 300-101 210-260 MB5-705 70-461 1V0-601 300-206 352-001 70-486 300-135 NS0-157 PR000041 300-101 70-346 CCA-500 70-480 CISM PR000041 700-501 300-135 200-120 CISSP 400-101 810-403 300-320 210-060 300-070 210-260 300-075 300-101 100-101 1Z0-803 9L0-012 70-480 200-310 EX300 ICBB 1Z0-808 AWS-SYSOPS 1Z0-434 300-070 1Z0-060 400-051 300-075 MB2-704 100-101 9L0-012 642-999 300-115 MB5-705 70-461 1V0-601 300-206 352-001 70-486 300-135 NS0-157 PR000041 300-101 70-410 70-488 SY0-401 220-802 ITILFND 200-310 PMP CCA-500 300-208 100-101 1Z0-803 9L0-012 70-480 200-310 EX300 ICBB 100-101 1Z0-803 9L0-012 70-480 200-310 EX300 ICBB 1Z0-808 AWS-SYSOPS 1Z0-434 400-101 810-403 300-320 210-060 300-070 210-260 300-075 300-101 210-260 EX200 300-115 100-101 ADM-201 N10-006 NSE4 NSE7 300-101 70-346 CCA-500 70-480 810-403 200-120 400-101 CISSP 300-320 350-018 300-101 210-260 300-208 400-051 2V0-621 70-486 MB5-705 102-400 1Z0-067 220-802 70-463 C_TAW12_731 70-494 CISM PR000041
sàn gỗ cao cấp, sàn gỗ ngoài trời, sàn gỗ janmi
Truy cập nhanh |
%E1%BB%93+ch%C3%AD+minh&sll=25.482951,-10.195312&sspn=134.812111,62.226562&ie=UTF8&hq=s%C3%A0n+g%E1%BB%97&hnear=Ho+Chi+Minh+City,+Vietnam&cid=14089690240103357312&ll=10.791153,106.671753&spn=0.059019,0.051498&z=13&iwloc=A" target=_blank style="font-size: small">Xem bản đồ)
Địa chỉ: 209 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, TPHCM
Tel:(028) 3868 1802  - Kế Toán: 3868 4223
FAX: (028) 3862 1478  
Hotline: 0913 696 393

Công ty TNHH Hoàng Gia Nam Việt - (Email: hoanggianamviet@gmail.com

Chi Nhánh Tại Hà Nội

Hotline: 091 8888 619

Địa chỉ : Ngõ P2, Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

hoanggianamviethanoi@gmail.com

   DMCA.com Protection Status
hỗ trợ thiết kế web trên yahoo hỗ trợ thiết kế web trên sky