Giao hàng

+ Đã xác định đơn hàng; Muốn biết hàng giao khi nào tới gọi ngay TEL: (08) 3868 4223, 0913 696 393

Yahoo, skybe, facbook, google +…

– Thời gian giao hàng: Giao hàng ngay khi xác nhận đơn hàng

– Địa điểm giao hàng: Giao hàng tại kho sàn gỗ TPHCM

– Giao đến công trình: Chấp nhận giao hàng đến địa điểm theo yêu cầu quí khách. Phí vận chuyển và bốc xếp quí khách thỏa thuận với nhà xe

+ Giao hàng khách các tỉnh:

– Giao ngay tại kho sàn gỗ TPHCM, quí khách có phương tiên vận chuyển riêng

– Giao đến chành xe ( bến nhận hàng ) Quí khách thanh toán phí vận chuyển từ kho đến bến. Mức phí cụ thể

– Giao hàng đến tỉnh: Phí vận chuyển và bốc xếp quí khách thỏa thuận với nhà xe

Lưu ý: Gỗ nhưa, sàn gỗ và phụ kiện là thành phẩm cần phải được vận chuyển đúng cách và thận trọng,

xem sản phẩm trước khi bốc xếp vận chuyển đối với từng sản phẩm